ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210118
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  210118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดทรายแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhadthraikeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัฒนา
ตำบล :
  ไม้เรียง
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80150
โทรศัพท์ :
  0898726599
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  ban.hk2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไม้เรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน