ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไม้เรียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210126
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  210126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไม้เรียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATMAIRIENG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งไหม้
ตำบล :
  ไม้เรียง
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80260
โทรศัพท์ :
  075-350576-77
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/7/2474
อีเมล์ :
  mschool67@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไม้เรียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 08:19:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไม้เรียง


นางนันทรัตน์ สุมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เรียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน