ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210131
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  210131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทอนวังปราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantornwangprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทอนวังปราง
ตำบล :
  ละอาย
อำเภอ :
  ฉวาง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80250
โทรศัพท์ :
  0856410956
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ 2493
อีเมล์ :
  jirasakanupong2505@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 7 ฉวางภูตาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละอาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2562 เวลา 10:06:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง


นายจิระศักดิ์ อนุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนวังปราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน