ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะอวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210140
รหัส Smis 8 หลัก :
  80030071
รหัส Obec 6 หลัก :
  210140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะอวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bancha-uatSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชะอวด
ตำบล :
  ชะอวด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075381334
โทรสาร :
  075381334
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  banchauat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลชะอวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 10:54:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะอวด


นายอำพล เพ็ญตระการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน