ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210257
รหัส Smis 8 หลัก :
  80040046
รหัส Obec 6 หลัก :
  210257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansrabua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสระบัว
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  ท่าศาลา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075300639
โทรสาร :
  075300639
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  sch300639@pnst4.net
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  283
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 12:13:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระบัว


นายสิทธิชัย ทองนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2