ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210259
รหัส Smis 8 หลัก :
  80040049
รหัส Obec 6 หลัก :
  210259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดท่าศาลา
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  ท่าศาลา
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80160
โทรศัพท์ :
  075521117
โทรสาร :
  075521507
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  thasalaoff@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าศาลา 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าศาลา


นายพนธกร จรเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน