ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชายคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210282
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  210282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชายคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchaiklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชายคลอง
ตำบล :
  ที่วัง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-363229
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  banchaiklong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ที่วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 12:42:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชายคลอง


นายวิโรจน์ นุ่นสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน