ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนชม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210284
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  210284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนชม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKUANCHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านชายเขา
ตำบล :
  ที่วัง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-363248,075-
โทรสาร :
  075363248
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กุมภาพันธ์ 2511
อีเมล์ :
  khaunchom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ที่วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 14:33:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนชม


นายบรรจบ อนุจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนชม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน