ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210285
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  210285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongpling
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองปลิง
ตำบล :
  เขาโร
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0623143694
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤศจิกายน 2504
อีเมล์ :
  bannongpling2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาโร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 22:00:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลิง


นายประยูร เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน