ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210286
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  210286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANWANGYUAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านวังยวน
ตำบล :
  ที่วัง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-466-665
โทรสาร :
  075-466-665
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  prasertpol@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลที่วัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยวน


นางพัชรินทร์ แผนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน