ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210288
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  210288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตาแย้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannatayam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาตาแย้ม
ตำบล :
  ถ้ำใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0910389898
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 04:22:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม


นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน