ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมหาราช ๓
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210289
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  210289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มหาราช ๓
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MAHARAT 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านไสใหญ่
ตำบล :
  ถ้ำใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-773017,075-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 กุมภาพันธ์ 2510
อีเมล์ :
  maha_rat3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมหาราช ๓


นายชัยพร พงศ์ศรีโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช ๓

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน