ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210291
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  210291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านน้ำพุ
ตำบล :
  ถ้ำใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-450041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/ 1907
อีเมล์ :
  ิิbannamphuschool.nst2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:08:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ


นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน