ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210293
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  210293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATRATPRADIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านใต้
ตำบล :
  นาหลวงเสน
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0898672105
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  watradpradit80020099@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหลวงเสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11:51:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์


นางนวพร สมุทรจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน