ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210296
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020096
รหัส Obec 6 หลัก :
  210296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอกช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBankokchang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคอกช้าง
ตำบล :
  นาหลวงเสน
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0814981880
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2480
อีเมล์ :
  ting191020@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหลวงเสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:58:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอกช้าง


นายมงคล ช่องลมกรด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน