ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210298
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  210298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGWA(CHAMAYNUKUL)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบล :
  ชะมาย
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-412375
โทรสาร :
  075412375
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/07/2481
อีเมล์ :
  bannongwa001@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะมาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10:49:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)


นายวิทยา หอมเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน