ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองขุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210299
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  210299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองขุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KHLONG KHUD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านควนไม้แดง
ตำบล :
  หนองหงส์
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0898376317
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ต.ค. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหงส์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13:08:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองขุด


นางเจรียงพร เขียวน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน