ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหีบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210300
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  210300
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังหีบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangheeb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดวังหีบ
ตำบล :
  ชะมาย
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/1938
อีเมล์ :
  wwh91049@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 1 ธรรมารักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะมาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 14:03:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังหีบ


นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน