ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขากลาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210301
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  210301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขากลาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKHAOKLAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเขากลาย
ตำบล :
  ชะมาย
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-421127
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม
อีเมล์ :
  wadkoaklay@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะมาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 19:23:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขากลาย


นางรัตนา ทรงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน