ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210306
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  210306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทะเลมิตรภาพที่ 151
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHALEMITTRAPABTHE 151
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านตก
ตำบล :
  ควนกรด
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0890024629
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10:09:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน