ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าเขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210307
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  210307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหน้าเขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKHAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหน้าเขา
ตำบล :
  ควนกรด
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-450046
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  bannakao@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ควนกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหน้าเขา


นางสาวเสาวรักษ์ ไชยศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน