ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210311
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  210311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ 6
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rajjaprajanukrao 6
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกะปาง
ตำบล :
  กะปาง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80310
โทรศัพท์ :
  075-286115,075-
โทรสาร :
  075286115
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม 2475
อีเมล์ :
  rajpracha-6@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะปาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08:53:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6


นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน