ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาโร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210312
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  210312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาโร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhaoro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาโร
ตำบล :
  เขาโร
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80310
โทรศัพท์ :
  0872806046
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาโร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13:53:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาโร


นางสาวตาวัน รักชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน