ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210313
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  210313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannamtok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านในไร่
ตำบล :
  น้ำตก
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-450047
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  rungseejim@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กันยายน 2563 เวลา 09:59:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำตก


นางศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน