ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตูก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210314
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  210314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตูก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongtook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคลองตูก
ตำบล :
  กะปาง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80310
โทรศัพท์ :
  075-450034
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะปาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:54:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตูกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน