ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210315
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  210315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำตลอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthamtalod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านถ้ำตลอด
ตำบล :
  น้ำตก
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-450045
โทรสาร :
  0-7545-0045
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  bts.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563 เวลา 10:52:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน