ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกะโสม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210316
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020060
รหัส Obec 6 หลัก :
  210316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกะโสม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkasom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกะโสม
ตำบล :
  กะปาง
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80310
โทรศัพท์ :
  075-479612
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2457
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะปาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 09:09:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกะโสม


นายสุนึง นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะโสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน