ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังธน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210318
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  210318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังธน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangthon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังทน
ตำบล :
  น้ำตก
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-291453
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2527
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 08:17:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังธน


นางนิสายชล หนูนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน