ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อมอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210319
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020093
รหัส Obec 6 หลัก :
  210319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อมอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbomong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านบ่อมอง
ตำบล :
  นาไม้ไผ่
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075756620
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/08/2472
อีเมล์ :
  bomong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาไม้ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:50:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อมอง


นางสุรัติสินี กุลเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน