ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210322
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  210322
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthungkwaipattanasuksa (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งควาย
ตำบล :
  เขาโร
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  0892838340
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2465
อีเมล์ :
  thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาโร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08:36:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)


นายสุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน