ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210323
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  210323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังเต่า
ตำบล :
  เขาโร
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075804170
โทรสาร :
  075804170
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
อีเมล์ :
  Banwangtao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เขาโร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:31:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังเต่า


ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเต่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน