ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210326
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  210326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sahakornnikomkasikamthungsong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสหกรณ์ฯ
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-479150
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  1080210326_nst2@eisth.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10:31:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง


นายพิพัฒน์ พลเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน