ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะปราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210327
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  210327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะปราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเกาะปราง
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-479103
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2478
อีเมล์ :
  Bankhopsch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 11:42:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะปรางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน