ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาตาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210329
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  210329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาตาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaotow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเขาขาว
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  082-8170316
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15:10:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาตาว


นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน