ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบนควน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210330
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  210330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบนควน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbonkuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาโพธิ์
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-755369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  banbonkuan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:23:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบนควน


นายถาวร ถาวราวงศากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน