ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210331
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  210331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามัคคีธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamakkeetham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทับนายเหลียว
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/06/2518
อีเมล์ :
  Kruoiljirawan2531@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 21:55:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม


นายจงศักดิ์ มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน