ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนิคมคีรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210332
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  210332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนิคมคีรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnikom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทรายขาว
ตำบล :
  เขาขาว
อำเภอ :
  ทุ่งสง
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80110
โทรศัพท์ :
  075-479157
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  whatnikom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 3 ภูมิพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13:32:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนิคมคีรี


นายกรกฏ ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมคีรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน