ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ายาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210333
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020142
รหัส Obec 6 หลัก :
  210333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่ายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTAYANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่ายาง
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075489217
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2453
อีเมล์ :
  watthayangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13:29:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่ายาง


นายสุรัช วัฒนสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน