ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางตะเภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210337
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  210337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางตะเภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangtaphao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบางตะเภา
ตำบล :
  ท่ายาง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075355602
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ตุลาคม 2480
อีเมล์ :
  sboonma@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 15:49:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางตะเภา


นายกิตติภพ ชุมคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางตะเภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน