ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210340
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  210340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Khuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหัวควนอุโบสถ
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-758242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2464
อีเมล์ :
  watkhuan184school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14:41:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควน


นางสาวปราณี ช่วยชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน