ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไสใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210341
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  210341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไสใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaiyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านไสใหญ่
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  02-1070834
โทรสาร :
  02-1070834
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  pitsan1001@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:36:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไสใหญ่


นายไพศาล ปลอดเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน