ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210344
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  210344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkla
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองคล้า
ตำบล :
  ปริก
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0821538858
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 ตุลาคม 2503
อีเมล์ :
  bannongkhla2503@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคล้า


นางพรทิพย์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน