ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขนาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210348
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  210348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขนาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhanan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตาราง
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-450059
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2465
อีเมล์ :
  watkhanan80020152@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:02:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขนาน


นางสาวนิศากร นามสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน