ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210349
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  210349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-489771
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  nongyai-2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15:27:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นายสุรินทร์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน