ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่องาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210350
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  210350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่องาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKONGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านก่องาม
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0857814271
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2514
อีเมล์ :
  bankongam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15:24:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่องาม


นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน