ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210355
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  210355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหน้าเขา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbannakhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหน้าเขา
ตำบล :
  ทุ่งสัง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2463
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:15:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน