ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210357
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020145
รหัส Obec 6 หลัก :
  210357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwanghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งสัง
ตำบล :
  ทุ่งสัง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-350663
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2484
อีเมล์ :
  1080210357@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:18:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังหิน


นางอาภรณ์ วรรโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน