ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนยูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210358
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  210358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนยูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkhuanyung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านควนยูง
ตำบล :
  ทุ่งสัง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  0832754514
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 กันยายน 2484
อีเมล์ :
  watkhuanyung2020@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 12:50:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนยูง


นางปฤทัย อำมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน