ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางรูป
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210359
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  210359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางรูป
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbangrub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านไสปุด.
ตำบล :
  บางรูป
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-350657
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางรูป
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางรูป


นายภูชิสส์ มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรูป

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน