ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดภูเขาหลัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210360
รหัส Smis 8 หลัก :
  80020147
รหัส Obec 6 หลัก :
  210360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดภูเขาหลัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphukhaoluk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจอมภักดี
ตำบล :
  ทุ่งสัง
อำเภอ :
  ทุ่งใหญ่
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80240
โทรศัพท์ :
  075-450057
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ตุลาคม 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13:54:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดภูเขาหลักผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาหลัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน